Twitter in de klas

Vanaf mijn ontdekking van het microblog Twitter vind ik het een geweldig medium. Echt geweldig. Mijn persoonlijke account gaat terug tot 2008. Vond ik het in het begin vooral fascinerend dat ik van iemand in pakweg India kon zien welke curry hij at die dag, nu zie ik het vooral als een enorm rijke bron van informatie en inspiratie. Het gebruik van Twitter in de klas … Lees verder Twitter in de klas

Minor in the cloud bij RBS

Tekst: Hans van den Broek Fotografie: Hans Reitzema Collega Hans van den Broek sprak met Cor van Leeuwen (RBS). Hij ontwikkelde met collega’s de Minor ‘in the Cloud’, geïnspireerd op het MOOC (Massive Open Online Course) concept. Cor van Leeuwen: “Een minor ‘in the Cloud’ kan draaien met één coach en vier studenten: hier en in Timboektoe” Dus een MOOC is een cursus die open … Lees verder Minor in the cloud bij RBS

A Practical Review of the Role of Intrinsic Motivation In Online Learning

Interessante publicatie Uit onderzoek, o.a. van Rutger Kappe (2011) is gebleken dat intrinsieke motivatie een belangrijke determinant is van studiesucces bij traditioneel klassikaal contactonderwijs. Uit andere onderzoeken (Kawachi 2003) blijkt een vergelijkbare relatie te bestaan tussen intrinsieke motivatie en online onderwijs. In deze publicatie beschrijft Lauren McDonald welke factoren de intrinsieke motivatie bij online onderwijs bevorderen. Uit onderzoek (Malone 1987) is gebleken dat er zeven … Lees verder A Practical Review of the Role of Intrinsic Motivation In Online Learning

BLENDING WITH PURPOSE: THE MULTIMODAL MODEL

In deze publicatie1) beschrijft Anthony Picciano een conceptueel model met meerdere modaliteiten voor het ontwerp en de ontwikkeling van blended learning. Volgens Picciano kan blended learning namelijk goed inspelen op de variaties in de studentenpopulatie. Definitie Blended learning is volgens Picciano te definiëren als: integratie van face-to-face en online onderwijs op een geplande, pedagogisch verantwoorde wijze waarbij een deel van de face-to-face contacttijd wordt vervangen … Lees verder BLENDING WITH PURPOSE: THE MULTIMODAL MODEL

Understanding social interaction in Computer-Supported Collaborative Learning

In dit proefschrift 1) beschrijft Bart Rienties een aantal studies op het gebied van computer ondersteunend samenwerkend leren, in het Engels beter bekend als Computer-Supported Collaborative Learning (CSCL). In het bijzonder richt dit proefschrift zich op het begrijpen van de complexe dynamieken in sociale interactie van studenten die samen leren in een online context. Onderzoek onder verschillende studentenpopulaties Bart Rienties heeft voor zijn proefschrift verschillende studentenpopulaties … Lees verder Understanding social interaction in Computer-Supported Collaborative Learning

Group cognition

In het kader van het onderwerp samenwerkend leren stuitte ik op het werk van Gerry Stahl over group cognition. Group cognition ontstaat wanneer een – bij voorkeur kleine – groep mensen samenwerkend een vraagstuk wil oplossen. Die group cognition blijkt de kennis van de individuele groepsleden te overstijgen. Zonder dat er sprake zou zijn van zoiets als een ‘groepsbrein’ ontstaat er in zo’n groep dus kennis die echt verschilt van … Lees verder Group cognition