Handreiking Blended learning

Bij Hogeschool Rotterdam (HR) is een handreiking geschreven om docenten en docententeams op weg te helpen die willen beginnen met de invoering van blended learning. De handreiking is geschreven vanuit didactische werkvormen en toetsvormen. Daaraan zijn veel gebruikte ICT-applicaties gekoppeld. Van alle ICT-applicaties is (voor zover beschikbaar) de link naar gratis handleidingen toegevoegd. Dit alles opdat docenten zo veel mogelijk zelfstandig aan de slag kunnen … Lees verder Handreiking Blended learning

Voorbeelden van ICT en onderwijs bij Hogeschool Rotterdam en andere hogescholen en universiteiten

Het bijgevoegde document is geschreven ter informatie en inspiratie van docenten en opleidingen bij Hogeschool Rotterdam. Het document geeft een ‘update’ van interessante voorbeelden bij Hogeschool Rotterdam (HR) en bij andere Nederlandse hogescholen en universiteiten, maar heeft niet de pretentie compleet te zijn. Laat je inspireren. HR_OeO_Voorbeelden van ICT en onderwijs_V1.4_20170506 ICT applicaties voor gebruik in het onderwijs   Lees verder Voorbeelden van ICT en onderwijs bij Hogeschool Rotterdam en andere hogescholen en universiteiten

Module blended learning (als proeftuin en ter inspiratie)

Ik ben gestart met het ontwikkelen van een module (cursus) blended learning, bedoeld als proeftuin en ter inspiratie voor docenten en opleidingen die blended learning willen invoeren. Blended learning is daarbij zowel het onderwerp als de vorm van de module. Als vertrekpunt heb ik gekozen voor een traditionele structuur (week 1 t/m 8 college en in week 9 een toets), maar ik verwacht dat die structuur bij de verdere … Lees verder Module blended learning (als proeftuin en ter inspiratie)

Blended learning bij Hogeschool Rotterdam

Bij Hogeschool Rotterdam zijn op dit moment (nog) geen opleidingen die volledig worden aangeboden in de vorm van blended learning (combinatie van contact- en online-onderwijs). Er zijn echter wel veel voorzieningen en mogelijkheden voor professionalisering en kennisdeling die het aanbod van blended learning door de HR in de (nabije) toekomst mogelijk maken. Voorzieningen voor online onderwijs (HR en extern) Studenten (en docenten) kunnen voor online … Lees verder Blended learning bij Hogeschool Rotterdam

Blended learning en MOOCs in het Nederlandse bekostigd hoger onderwijs

Blended learning. Innovatief, flexibel en vraaggestuurd Blended learning zou een normale vorm van bekostigd hoger onderwijs moeten worden, net als hoor- en werkcolleges, dat schrijft het Ministerie van OCW reeds in 2005 in een discussienota gericht aan de bekostigde hogescholen en universiteiten. Enkele bekostigde hogescholen en universiteiten brengen dat inmiddels in de praktijk. Blended learning aanbod bij bekostigde hogescholen en universiteiten Hogeschool van Arnhem en … Lees verder Blended learning en MOOCs in het Nederlandse bekostigd hoger onderwijs

Flipped classroom (1): Wat is het?

Dit bericht is onderdeel van een serie over de verschillende aspecten van de flipped classroom. De flipped classroom is overal. Tenminste, als je de (internationale) blogs over blended learning mag geloven. Overal staat het bol van enthousiaste verhalen over hoe (filmpjes!), waarom (het is beter!) en wanneer (meteen!) je je klas moet gaan flippen. Maar in onze Rotterdamse praktijk wordt er eigenlijk nauwelijks geflipt. Daarom … Lees verder Flipped classroom (1): Wat is het?

BLENDING WITH PURPOSE: THE MULTIMODAL MODEL

In deze publicatie1) beschrijft Anthony Picciano een conceptueel model met meerdere modaliteiten voor het ontwerp en de ontwikkeling van blended learning. Volgens Picciano kan blended learning namelijk goed inspelen op de variaties in de studentenpopulatie. Definitie Blended learning is volgens Picciano te definiëren als: integratie van face-to-face en online onderwijs op een geplande, pedagogisch verantwoorde wijze waarbij een deel van de face-to-face contacttijd wordt vervangen … Lees verder BLENDING WITH PURPOSE: THE MULTIMODAL MODEL