BLENDING WITH PURPOSE: THE MULTIMODAL MODEL

In deze publicatie1) beschrijft Anthony Picciano een conceptueel model met meerdere modaliteiten voor het ontwerp en de ontwikkeling van blended learning. Volgens Picciano kan blended learning namelijk goed inspelen op de variaties in de studentenpopulatie.

Definitie
Blended learning is volgens Picciano te definiëren als: integratie van face-to-face en online onderwijs op een geplande, pedagogisch verantwoorde wijze waarbij een deel van de face-to-face contacttijd wordt vervangen door online contacttijd. Daarbij kan zonodig veel of weinig technologie gebruikt worden.

blendedmodel

Gevarieerde studentenpopulatie
Volgens Picciano heeft het hoger onderwijs te maken met een gevarieerde en veranderende studentenpopulatie. Zo zal de komende jaren de digitale vaardigheid van studenten veranderen met de instroom van digital natives (studenten die zijn opgegroeid met ICT en sociale media gebruiken voor hun dagelijks sociale en informele contacten).

Daarnaast zijn er verschillen in leerstijl tussen de studenten. Visuele stimulatie is belangrijk voor sommige studenten, maar niet voor anderen. Hetzelfde geldt voor de interactie in de klas; sommige studenten gedijen in actieve leeromgevingen, terwijl anderen studenten net zo goed leren in minder actieve omgevingen. Deze verschillen zijn goed gedocumenteerd bijvoorbeeld door Lin, Cranton & Bridglall2). Zij beschrijven dat de leerstijl afhankelijk kan zijn van het persoonlijkheidstype (extravert of introvert). Zo zal de extraverte student waarschijnlijk de voorkeur geven aan een actieve, zeer collaboratieve leeromgeving, terwijl de introverte student liever kiest voor minder interactie en minder samenwerking.

Picciano verwijst ook naar het onderzoek van Howard Gardner 3) over leerstijlen in relatie tot meervoudige intelligenties. Gardner kent acht basis intelligenties (taalkundig, logisch/mathematisch, ruimtelijk, muzikaal, lichamelijk kinesthetisch, interpersoonlijk, intrapersoonlijk en naturalistisch) die bepalen hoe mensen leren en hun individuele voorkeuren in leersituaties bepalen. Gardner doet daarom de aanbeveling om onderwijs in meerdere vormen aan te bieden. Studenten kunnen dan kiezen voor vormen die hun voorkeur/interesse hebben, maar docenten kunnen die studenten ook uitdagen om daarnaast te kiezen voor vormen die minder bij hen passen.

Recent blijkt uit onderzoek binnen de Cognitiewetenschap (Cognitive Science) dat leren een dynamisch proces is dat zelfs kan evolueren en veranderen van klas tot klas, van onderwerp tot ondewerp en van dag tot dag.4)

Het onderwijs zou bij het ontwerp, de ontwikkeling en tijdens het aanbieden rekening moeten houden met al deze variaties. Dit vraagt volgens Picciano om een conceptueel model wat uitgaat van een variatie aan pedagogische technieken, aanbiedingsvormen en media.

blending_purpose

The Multimodal model
Volgens Picciano kan blended learning daarop een antwoord bieden. Daartoe heeft Picciano zijn multimodale model ontworpen wat bestaat uit zes onderdelen (modaliteiten), te weten:

 1. Lesstof die kan bestaan uit tekst, video, audio of een combinatie daarvan en kan worden aangeboden via face-to-face colleges en online via een elektronische leeromgeving (CMS) of als het gaat om games via Multi-User Virtual Environments (MUVE);
 2. Ondersteuning bij de sociale/emotionele ontwikkeling kan volgens Picciano het beste face-to-face gebeuren in klassikale en individuele contacten tussen docent en student. Volgens Swan5) kan dat ook door een combinatie van face-to-face en online contact waarbij gebruik gemaakt wordt van synchrone (Chat of Skype) en asynchrone online communicatie (digitaal discussieforum);
 3. Door met studenten te discussiëren, studenten te bevragen en studenten hun standpunt laten beargumenteren kunnen docenten bij hun studenten kritische denken bevorderen. Dat kan gebeuren tijdens klassikale en individuele face-to-face contacten, maar ook via online asynchrone communicatie (digitaal discussieforum);
 4. Reflectie is volgens Picciano een belangrijk onderdeel van het leerproces omdat het de student helpt om na te denken over het geleerde. Het is belangrijk om die reflectie met anderen (studenten, docenten) te delen en daarom is een blog bij geschikt als reflectie-instrument;
 5. Bij samenwerkend leren kan volgens Picciano bij voorkeur gebruik worden gemaakt van een online instrument, te weten een wiki. Een wiki maakt het mogelijk dat meerdere studenten op verschillende tijden en plaatsen bijdragen aan een groepwerk waarbij de studenten in elke fase kunnen reageren en aanvullen op elkaars bijdrage;
 6. Synthese, evaluatie en beoordeling vormen volgens Picciano het belangrijkste onderdeel van het model. Daarbij kan gebruik worden gemaakt van: papers, opdrachten, online toetsen, digitale portfolio’s en multimedia presentaties.

Literatuur

 1. Picciano, A.G. (2009). Blending with purpose: The multimodal model. Journal of Asynchronous Learning Networks, 13 (1). Needham, MA: The Sloan Consortium. pp. 7-18.
 2. Lin, L., P. Cranton & B. Bridglall (2008). Psychological Type and Asynchronous Written Dialogue in Adult Learning. Teachers College Record 107(8): 1788–1813, 2005. http://www.tcrecord.org ID Number: 12096. Accessed: January 25, 2008.
 3. Gardner, H. Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligences. New York: Basic Books, 1983.
 4. Willingham, D. What is Developmentally Appropriate? American Educator 32(2): 34–39, 2008.
 5. Swan, K (2012). Blending with purpose: integrating on-ground and online learning in a pedagogically sound manner. FTLC conference 2012.
Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s