Flexible learning in a digital world

Ik zocht literatuur over het krachtig maken van leeromgevingen en stuitte op een artikel van Collis & Moonen dat – hoewel al uit 2001 – elementen van blended learning en de flipped classroom in zich draagt. In het artikel Flexible learning in a digital world (2001) richten de auteurs zich op het ontwerpen van een cursus. Hierin staat steeds een focal event (bijvoorbeeld een college) centraal met ervoor een duidelijke voorbereidingsfase … Lees verder Flexible learning in a digital world